Koniec nocnych dyżurów!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na braki kadrowe z  dniem 1 grudnia 2018 roku
nasz gabinet przestaje pełnić weekendowe dyżury nocne.