lek. wet. Andrzej Dąbrowski

Po ukończeniu studiów  na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2001 roku i otrzymaniu dyplomu lekarza weterynarii, przez kolejnych 9 lat pracował w Klinice dla Zwierząt Marcel2 w Warszawie. W marcu 2010 roku uzyskał dyplom ukończenia 3-letnich studiów specjalizacyjnych z zakresu „Choroby psów i kotów” a w maju 2011 roku zdobył tytuł specjalisty w wyżej wymienionej dziedzinie. Od października 2010 roku do kwietnia 2012 roku pracował w Przychodni Weterynaryjnej Canfelis w Warszawie ( http://www.canfelis.pl ).  W naszej przychodni dr Dąbrowski troszczy się o pacjentów od czerwca 2012 roku, zajmując się diagnostyką i leczeniem chorób psów i kotów, diagnostyką ultrasonograficzną (USG ) oraz stomatologią. Wolne chwile spędza z książką przy dobrej muzyce.