Oddział ul. Mieszka I 62 nie świadczy usług w niedziele i święta

Zmiana funkcjonowania — od 01 lipca Przychodni Weterynaryjnej Małych Zwierząt Leonarda Gugały

Oddział na ul. Mieszka I/62
nie będzie świadczył usług w niedziele i święta
Oddział na ul. Chopina 53a przyjmuje w godzinach 10.00-12.00 jedynie nagłe przypadki.
Przepraszamy za utrudnienia